[:nl]

Kijk voor onze actuele prijzen en voorraden op onze site www.zeemeerminshop.nl

Zeemeermin staart kopen? ONDA is Officiele Reseller van de FinFun Mermaid Tails

FINFUN_4DrkBackground

 

Als je een eigen zeemeermin staart wilt aanschaffen, ben je bij ONDA aan het juiste adres. Niet alleen zijn wij de eerste zwemlesaanbieder die het mermaiden inclusief diploma in Nederland introduceerde, wij zijn ook officiële reseller van de mooie en kwalitatief hoogwaardige FinFun Mermaid Tails.

Welke Zeemeermin staarten zijn er te koop?

Zeemeermin staarten zijn er in allerlei variaties op de markt. Van vrijwel onbetaalbare siliconen staarten (en erg zwaar, te zwaar om als leek mee te zwemmen) tot goedkope replika’s die wellicht als kostuum te gebruiken zijn maar in het water totaal niet doen wat men belooft of wat je verwacht.

ONDA biedt Monofinnen en Zeemeermin staarten van hoge kwaliteit

Wij werken tijdens onze lessen en experiences met de FinFun Mermaid Tails. Deze monofinnen en staarten zijn van hoge kwaliteit. Dat ervaren wij zelf bij ieder gebruik weer. En je kunt je voorstellen dat die van ons al zeer intensief gebruikt zijn! Wij verkopen deze FinFun Mermaid Tails via onze webshop als bundel, dus monofin en staart in één pakket. Maar het is ook mogelijk om alleen een monofin of alleen een staart te bestellen. Dat kan handig zijn als je kind uit de staart gegroeid is maar nog niet uit de monofin. Bekijk alle kleuren staarten & vinnen die we verkopen in onze webshop:

Button Zeemeermin staart kopen

Bijpassende bikini’s bij de Zeemeermin staart

Om het helemaal af te maken, verkopen wij ook bijpassende bikini’s. Door het broekje in dezelfde stof als de staart te kiezen is er geen risico dat doorschijnhttp://www.onda.training/shop/en van het broekje de staart ontsiert. Topjes zijn te koop in het dessin van de staart maar ook in een bijpassende effen kleur. Een oogstrelend plaatje tot gevolg.

Wat is de levertijd van een Zeemeermin staart

De meeste artikelen zijn uit eigen voorraad leverbaar. Deze heeft u binnen enkele dagen in huis.

Welke maat Zeemeermin staart is voor mij geschikt?

Bij de aanschaf is het natuurlijk belangrijk dat de staart goed past. Om tot een goede keuze te komen is het niet noodzakelijk om een staart eerst te passen. De maattabellen geven een reëel beeld van de maten en maken het makkelijk om de juiste maten van de zeemeermin in spé te nemen en tot een goede keuze te komen.
De Maattabel voor een Mermaid Tail
Om de juiste maat te kunnen bepalen, adviseren wij u de zeemeermin-in-spé op te meten zoals in dit voorbeeld:
meetvoorbeeld
Met deze gegevens kunt u in onze onderstaande tabel de juiste maat uitzoeken.

Leeftijd (indicatie) Mermaid maat EU Maat Taille (1) Lengte staart (2)
5-7 6 = 104-122 53 – 58 cm 53 – 58 cm
7-9 8 = 122-134 58 – 63 cm 58 – 66 cm
9-11 10 = 134-146 60 – 66 cm 66 -73 cm
 11-13  12 =  146-158  63 – 71 cm  73 – 83 cm
volwassen maten
14-118 XS = 32-34 66-83 cm 82-93 cm
16-118 S = 36-40 78-86 cm 82-93 cm
18-118 M = 42-44 86-97 cm 82-93 cm

Staat uw product, maat of kleur er niet bij, neem dan contact met ons op:
Button Contact Opnemen

Bedenktijd

Uiteraard houden wij ons ook aan de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. Binnen deze periode mag u het product zonder opgave van reden terugsturen mits niet gebruikt of beschadigd. Na ontvangst wordt het aankoopbedrag van de staart minus de verzendkosten op uw rekening teruggestort. Wilt u uw Mermaid Tail retourneren, stuur dan een berichtje via ons contactformulier:
Button Contact Opnemen

Veiligheids-aspecten bij gebruik FinFun Mermaid Tail

Hoewel de FinFun Mermaid tails van licht gewicht zijn en makkelijk te verwijderen in geval van nood, is het wel belangrijk om de volgende veiligheidsaspecten in acht te nemen:

 • Alleen gebruik door kinderen die over zwemdiploma B of vergelijkbare zwemvaardigheden beschikken
 • Gebruik alleen onder supervisie van een volwassene
 • Weet wat je kunt, en vooral wat je niet kunt en ga niet over je eigen grenzen
 • Zwem als zeemeermin alleen daar waar je ook als mens zou zwemmen
 • Respecteer het water
 • De Mermaid Tail is geen drijfmiddel of ander product om de zwemveiligheid van uw kind te waarborgen.

De veiligheids-aspecten worden ook nog eens uitgelegd in onderstaande video:

Natuurlijk kunt u uw kind ook mee laten doen met de zeemeermin zwemlessen om ze alle ins and outs van het gebruik van de Mermaid Tail bij te brengen:
Button Opgeven Zeemeermin Zwemles

Garantie

FinFun houdt een garantie periode aan van 30 dagen voor defecten aan materiaal of vakmanschap. Gebruikssporen door normaal gebruik van de staart, zoals pilling, haakjes of gaatjes vallen niet onder de garantieregeling, net als beschadigingen door het schuren tegen een harde of ruwe oppervlakte, of beschadigd stiksel door het niet juist gebruiken van de staart. Mocht u helaas gebruik moeten maken van de garantieregeling, stuur dan een berichtje via ons contactformulier:
Button Contact Opnemen[:en]

Below you will find all the information to for buying and using a mermaid tail.

Buy finfun Mermaid Tail

ONDA! sells only the high-quality Mermaid tails of FinFun. These tails are rigorously tested and meet international safety requirements and our high quality standards. You can find them all in our online store.

FINFUN_4DrkBackground

 

The tails are sold as Bundle. This means that you both the tail, (Mermaid Tail) whose color you can choose, like the corresponding fin on receive. This gives you everything to Mermaid dreams.

Delivery time

2 to 14 days

 

Size Mermaid Tail

meetvoorbeeldTo determine the right size, we advise you to read the mermaid-in-to-be measure as shown in the example. You can use this information to figure out the right size in our table below .                                                                         IMG_9085

Age (indication) Mermaid size EU Size Waist (1) Length tail (2)
5-7 6 = 104-122 53 – 58 cm 53 – 58 cm
7-9 8 = 122-134 58 – 63 cm 58 – 66 cm
9-11 10 = 134-146 60 – 66 cm 66 -73 cm
 11-13  12 =  146-158  63 – 71 cm  73 – 83 cm
adult sizes
14-118 XS = 32-34 66-83 cm 82-93 cm
16-118 S = 36-40 78-86 cm 82-93 cm
18-118 M = 42-44 86-97 cm 82-93 cm

Is your product, size or color is not listed, please contact us.

Cooling-off period

Of course, we are also to the legal cooling-off period of 14 calendar days. Within this period you may return the product without giving any reason if not used or damaged. After receiving the purchase amount of the tail minus shipping costs will be refunded to your account. Would you return your Mermaid Tail, please send a message using our contact form.

How toUse finfun Mermaid Tail FINFUN_4DrkBackground


Safety

Although the FinFun Mermaid tails of lightweight and easy to remove in case of emergency, it is important to observe the following safety aspects:

 • Only use by children over swimming certificate B or similar swimming skills
 • Use only under the supervision of an adult
 • Know what you can, and especially what you can’t and don’t go over your own limits
 • Swimming as a mermaid only there where you would as human
 • respect the water
 • The Mermaid Tail is no blowing agents or other product to ensure your child’s safety to the swimming .

For completeness we advise you to study these movies also good.

Of course, you can also let your child do with the mermaid swimming lessons to make them all the ins and outs of using the Mermaid Tail. amazon-action

Maintenance

Prevent the tail from harsh or hard surfaces (rough swimming pool edge or pool bottom for example) sand. As a result, as with all swimwear happens, traces of use (think of pilling, barn spots, brackets and holes). This is not covered by the guarantee scheme.

Rinse after swimming the tail and fin on good with clean (tap) water to remains of chlorine, salt and/or sand to remove. Then lets hanging dry.

Make sure that both the tail fin on if the well dry, before storing.

Guaranteed

Finfun keeps a guaranteed period of 30 days for defects in materials or workmanship. Wear and tear through normal use of the tail, such as pilling, parentheses, or holes are not covered by the guarantee scheme, like damage by rubbing against a hard or rough surface, or damaged stitching by the incorrect use of the tail.

If you unfortunately need to make use of the guarantee scheme, please send a message using our contact form.

 

Do you still have questions after reading this information? Please contact us we will be happy to help you![:de]

Im folgenden finden Sie alle Informationen, die für den Kauf und eine Meerjungfrau Flosse

Finfun Mermaid Tail Kaufen

FINFUN_4DrkBackground

ONDA! nur die qualitativ hochwertigen Meerjungfrau schweife FinFun verkauft. Diese Tails sind streng geprüft und internationalen Sicherheitsanforderungen und unsere hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Sie finden sie in unserem Online-Shop.

 

Die Endstücke werden als Bundle verkauft. Dies bedeutet, dass Sie beide Tail (Mermaid Tail) dessen Farbe Sie sich entscheiden können, wie die entsprechenden Fin erhalten. Dies gibt Ihnen alles zu Meerjungfrau Träume.

 

Lieferzeit:

2 bis 14 Tage

 

Größe Mermaid Tail

meetvoorbeeldUm die richtige Größe zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, die Meerjungfrau-in-to-be Maßnahme wie zB. meetvoorbeeldIMG_9085 zu lesen, Sie diese Informationen verwenden können, um herauszufinden, die richtige Größe in unserer Tabelle unten.IMG_9085

Alter (Anzeige) Mermaid Größe EU Größe Taille (1) Länge Flosse (2)
5-7 6 = 104-122 53 – 58 cm 53 – 58 cm
7-9 8 = 122-134 58 – 63 cm 58 – 66 cm
9-11 10 = 134-146 60 – 66 cm 66 -73 cm
 11-13  12 =  146-158  63 – 71 cm  73 – 83 cm
Erwachsenen Größen
14-118 XS = 32-34 66-83 cm 82-93 cm
16-118 S = 36-40 78-86 cm 82-93 cm
18-118 M = 42-44 86-97 cm 82-93 cm

Ist Ihr Produkt, Größe oder Farbe nicht aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte.

Gnadenfrist

Natürlich sind wir auch auf die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Kalendertagen. Innerhalb dieser Frist können das Produkt ohne Angabe von Gründen zurückgeben Sie wenn nicht benutzt oder beschädigt. Nach Erhalt des Kaufs wird Betrag des Hecks abzüglich Versandkosten auf Ihr Konto zurückerstattet. Sie Ihre Mermaid Tail zurückkehren würde, bitte senden Sie eine Nachricht über unser Kontaktformular.

FinFun Mermaid Tail verwendenFINFUN_4DrkBackground


Sicherheit

Obwohl die FinFun Meerjungfrauflosse  leicht sind und einfach  um im Notfall zu entfernen, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsaspekte zu beachten:

 • Verwenden Sie nur von Kindern, die B Schwimm Zertifikat oder gleichwertige Schwimmkenntnisse haben
 • Verwenden Sie nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
 • Wissen Sie, was Sie können, und vor allem, was nicht und gehen Sie nicht über die eigenen Grenzen
 • Schwimmen Sie wie eine Meerjungfrau  nur dort, wo Sie auch Schwimmwn würden als Mensch
 • respektieren Sie das Wasser
 • Die Mermaid Tail ist kein Treibmittel oder ein anderes Produkt der Swimming-Sicherheit Ihres Kindes.

Vollständigkeit halber empfehlen wir Ihnen, diese Filme auch gut studieren .

Natürlich können Sie auch Ihr Kind mit der Meerjungfrau Schwimmunterricht mit machen lassen um alle die Ins und Outs der Verwendung der Mermaid Tail  einzuflößen. amazon-action

Wartung

Verhindern Sie, dass die Flosse gegen raue oder harte Oberflächen (Grob-Pool oder Beckenboden Beispiel) reibt. Dies kann dazu führen, wie bei allen Badebekleidung geschieht, Verschleiß entstehen (zB Pilling, Scheune Flecken, Haken und Löcher). Dies ist nicht durch die Garantie gedeckt.

Spülen Sie nach dem Schwimmen des Hecks und fin auf gut mit sauber (Leitungswasser), Reste von Chlor, Salz oder Sand zu entfernen. Dann können hängend trocknen.

Stellen Sie sicher, dass sowohl das Heck und Monofin,  Trocken  sind  vor der Lagerung.

Garantiert

FinFun hält einen garantierten Zeitraum von 30 Tagen für Mängel in Material oder Verarbeitung. Abnutzung durch normalen Gebrauch der Flosse, wie z. B. pilling, Klammern oder Löcher nicht durch die Garantieregelung fallen wie Schäden durch Reibung gegen eine harte oder raue Oberfläche oder beschädigte Nähte durch den falschen Gebrauch der Flosse.

Möchten Sie leider die Garantieregelung benutzen Müssen, senden bitte eine Nachricht über unser Kontaktformular.

 

Haben Sie noch Fragen, nach dem Lesen dieser Informationen? Bitte kontaktieren Sie uns wir helfen Ihnen gerne![:fr]

FINFUN_4DrkBackground

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations pour l’achat et à l’aide d’une queue de sirène.

Acheter finfun queue de sirène

ONDA ! vend uniquement la queue de sirène de haute qualité des FinFun. Ces queues sont rigoureusement testés et répondent aux normes de sécurité et nos standards de qualité élevés. Vous pouvez les trouver dans notre boutique en ligne.

 

Les queues sont vendus comme Bundle. Cela signifie que vous les deux la queue, (queue de sirène) dont la couleur vous pouvez choisir, comme la nageoire correspondante en recevoir. Cela vous donne tout aux rêves de sirène.

 

Délai de livraison

2 à 14 jours

 

Queue de sirène personnalisés

Pour déterminer la bonne taille, nous vous conseillons de lire la mesure de la sirène-en-à-être, comme illustré dans l’exemple. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer la bonne taille dans notre tableau ci-dessous                                              IMG_9085

 

meetvoorbeeld

 

Âge (indication) Taille de sirène Taille de EU Taille (1) Queue de longueur (2)
5-7 6 = 104-122 53 – 58 cm 53 – 58 cm
7-9 8 = 122-134 58 – 63 cm 58 – 66 cm
9-11 10 = 134-146 60 – 66 cm 66 -73 cm
 11-13  12 =  146-158  63 – 71 cm  73 – 83 cm
taille adulte
14-118 XS = 32-34 66-83 cm 82-93 cm
16-118 S = 36-40 78-86 cm 82-93 cm
18-118 M = 42-44 86-97 cm 82-93 cm

Votre produit, taille ou couleur n’est pas répertorié, veuillez nous contacter.

Délai de rétractation

Bien sûr, nous sommes aussi à la période de rétractation légale de 14 jours civils. Dans ce délai, vous pouvez retourner le produit sans indication de motif dans le cas contraire utilisés ou dégradés. Après avoir reçu l’achat quantité de la queue, moins les frais d’expédition est remboursée sur votre compte. Vous retournerait votre queue de sirène, veuillez envoyer un message à l’aide de notre formulaire de contact.

FINFUN_4DrkBackground


Sécurité

Bien que la sirène FinFun queues de léger et facile à enlever en cas d’urgence, il est important de respecter les aspects de sécurité suivants :

utiliser uniquement par les enfants au cours de natation certificat B ou les habiletés de natation similaires.
Utiliser uniquement sous la surveillance d’un adulte

Savoir ce que vous pouvez, et surtout ce que vous ne pouvez pas et ne pas dépasser vos propres limites
nager comme une sirène nagerait seulement où vous comme un homme
respecter l’eau
La queue de sirène est sans agents gonflants ou autre produit pour la sécurité en natation de votre enfant.

 

Pour être complet nous vous conseillons d’étudier ces films aussi bons.

Bien sûr, vous pouvez aussi laisser votre enfant faire avec la sirène, leçons de natation pour les rendre tous les tenants et aboutissants de l’utilisation de la queue de sirène. amazon-action

Entretien

Prévenir la queue de rudes ou poncer les surfaces dures (rough fond de bord ou de la piscine piscine par exemple). En conséquence, comme avec tous les maillots de bain, traces d’utilisation (pensez boulochage, des taches de grange, des supports et des trous). Ceci n’est pas couvert par le système de garantie.

Rincer après la baignade de la queue et fin sur bon avec de l’eau propre (tap) de restes de chlore, sel ou sable pour enlever. Laisse ensuite suspendus à sec.

Assurez-vous que les deux la queue fin sur if bien sec, avant de le ranger.

Garanti

FinFun conserve une période garantie de 30 jours pour les défauts de matériaux ou de fabrication. Usure grâce à l’utilisation normale de la queue, comme boulochage, entre parenthèses ou des trous ne sont pas couverts par le système de garantie, comme des dommages par frottement contre un dur ou rugueuse la surface ou endommagé couture par une utilisation incorrecte de la queue.

Si malheureusement, vous devrez utiliser le système de garantie, s’il vous plaît envoyer un message à l’aide de notre formulaire de contact.

 

Avez-vous encore des questions après avoir lu cette information ? Veuillez communiquer avec nous, nous serons heureux de vous aider ![:]

Deel!